ေမတၱာဂုဏ္

( ေရႊေမတၱာ ပို႔ၾကထာ၀စဥ္.. အက်ိဳးကလွ်င္ ဆယ့္တစ္ပါး ပြားတာ မုခ်ပါပဲ.. ထင္ )၂.. ( အိပ္တဲ့အခ်ိန္မွာပင္ ဇိမ္ယူလို႔ ခ်မ္းသာဖို႔အစဥ္ )၂… ( ညတိုင္းၾကိမ္ၾကိမ္ စက္ေတာ့ ထက္ျမက္ပါတဲ့ အိမ္မက္ကိုျမင္ )၂… ( ႏိုးၾကားပါလို႔ မနက္လင္းရင္ အစဥ္သုခကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးတြင္ )၂ ေၾသာ္… သူငါျဖစ္အင္… လူတကာခ်စ္ခင္ နတ္ေတြကေတာင္ ေစာင္မခ်င္…

( ေမတၱာအက်ိဳးမွာ ဖြင့္ကာျပရင္ တန္ခိုး အာနိသင္.. ျဗဟၼာဘံုလားရာ တရားပါပဲထင္ မွတ္ပါေစေၾကာင္းပင္ )၂ ၾကည္ၾကည္လင္လင္… ေရႊေမတၱာ စြဲၾကကိုယ္မွာအစဥ္…


x x x x x


ေမတၱာ …. ၀ ….. ၀ ….. ကိုယ္မွာအစဥ္….


( ငါးေထြေသာ ရန္သူပင္… ခ်စ္ပါေစလမ္းထြင္ ေမတၱာေရဖ်န္းရင္… ေဘးရန္ရွင္း အမွန္ကင္းစင္ သြားလာရာတိုင္းရႊင္.. ေမတၱာပြင့္လန္းခ်င္ ေမတၱာေစာင္ျခံဳရင္ လံုတာပဲလို႔ စြဲျမဲလူတိုင္းပင္ )၂…


( အယူေတာ္ေတာင္ ေနာင္စုေတ .. မလြဲေပ.. ျပည္ေကာင္းကင္.. နတ္ဘုရင္ ထင္ရွားေအာင္ ေမတၱာပြားၾက အစဥ္ )၂ တည္ၾကည္ေသာ စိတ္မွာ ဒိ႒ပင္ ေမတၱာေတာ္ ထိုအက်ိဳးကို ယံုၾကည္ပါလွ်င္ လိုရာျပည့္ဖု႔ိျမင္….


ေမတၱာ ……….. ၀ …….. ၀ ………… ကိုယ္မွာအစဥ္…။

ဤသီခ်င္းစာသားကို ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ေပးေသာ Facebook မွ ေခတ္ေဟာင္းေတးမ်ား (စစ္ၾကိဳေခတ္မွ ၁၉၄၈အထိ) အဖြဲ႕အား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။