ေရႊအင္းဝ

ကကုသန္ ျမတ္စြာဘုရား ဘဂ၀ါ… လက္ထက္ေတာ္က ရတနာပူရအမွန္ သုနာပရ ႏၱာအမည္.. တြင္ခဲ့ပါေပသည္.. ခုႏွစ္ရာ ႏွစ္ဆယ့္နဲ႔ ေျခာက္ခုပဲ မွတ္ယူစြဲ ေရႊအင္း၀ေနျပည္ ျမိဳ႕ေတာ္ၾကီးတည္..

(ဧရာ၀တီ စမုန္ ဒုတၳ၀တီ ေဇာ္ဂ်ီ ပန္းေလာင္ ေခ်ာင္းျမစ္ငါးလီ ေပါင္းလုိ႔ဆံုၾကသည္ )၂ ( သန္လ်င္စြန္းေပၚတြင္ အင္းေလးအင္းကို ဖို႔၍ ျမိဳ႕တည္ သတိုးဖ်ားရာဇာဘုရင္ စုိးစံသည္ )၂ မေကာင္းတဲ့ရန္ေ၀းေအာင္ ခ်ိဳးဖ်က္ႏွိမ္ႏွင္းမည္ ေၾသာ္ ဥဇနာမင္းယုတ္ သုတ္သင္ျပန္ပါသည္ ေစာဥမၼာခင္မဒီ ေဒ၀ီေကာက္လုိ႔ ေျမွာက္တင္စံစားျပီ…

x x x x x

တုိ႔တိုင္းဌာနီ… ေရႊနန္းေတာ္တည္ ျပႆာဒ္ဘံုျမင့္ဆီ တိမ္ေတာင္ေရာင္ျခည္ ေတာက္ထြန္းေပသည္ ေျပာလုိ႔မကုန္ေတာ့သည္ မဂၤလာက်က္သေရ ျဖိဳးေ၀တင့္စြာ ျမိဳ႕ေရႊအင္း၀ သာယာ၀ေျပာစည္….

ျမန္မာမင္းတို႔ ဘုန္းပန္းပြင့္လုိ႔ အဆင့္ဆင့္လာခဲ့သည္ တန္ခိုးလဲျဖာျဖာ မညွိဳးတဲ့သာသနာ တုိးတက္ေျပာင္လင္းၾကည္ အလြန္ပင္စည္ကားသည္ ထိုစဥ္အခါကအတည္ ေနာင္လာေနာက္သား မွတ္ဖို႔စာစီ ေရႊဂူထူပါရံု ထူးျမတ္တဲ့ေစတီ ဦးခို္က္အဥၥလီ ဖူးလုိက္ၾက ေရႊအင္း၀ဆီ..

x x x x x

တုိ႔တိုင္း …၀…၀…. ၀ေျပာစည္

(အေထြ သီခ်င္းျပဆိုမည္ ေရႊအင္း၀ျမိဳ႕ဆီ ေရာက္တဲ့အခါ အေနာက္ဖတ္သာ ရႈေမွ်ာ္ၾကည့္ ေတြ႔လိမ့္မည္ )၂ ျမစ္ဧရာတစ္ဖက္ကမ္းမွ လွမ္းလို႔ျမင္ရသည္ ပ်ိဳလြမ္းမည္ စစ္ကိုင္းေခ်ာင္ေတာင္ထိပ္ဆီ ျမင့္ျမင့္ေမာက္ေမာက္ အံ့ေလာက္စရာတည္ ပုညရွင္က (ေစတီ)၂ ၾကည္ႏူးဖြယ္ တလီ သူေတာ္စင္မ်ား ကိန္းေအာင္းၾကတဲ့ ဂူေက်ာင္းဘုရားေတြ ေပါလုိ႔ရွိခုိးမည္..

တုိ႔တုိင္း …၀…၀…၀ေျပာစည္….။

ဤသီခ်င္းစာသားကို ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ေပးေသာ Facebook မွ ေခတ္ေဟာင္းေတးမ်ား (စစ္ၾကိဳေခတ္မွ ၁၉၄၈အထိ) အဖြဲ႕အား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။