ဗမာ့ဝါဒ

(ၾကိဳးပမ္းကာ တို႔အမ်ိဳး ခ်မ္းသာဖို႔ ဆယ့္ငါးႏွစ္ေလာက္ က်င့္ကာအမွန္ အနစ္နာခံခဲ့တာ )၂ (တကယ္လြတ္လပ္ေရးအတြက္တာ)၂ ေထာင္က်ခံရွာ တုိ႔ဗမာသခင္မ်ားစြာ (တကယ္လြတ္လပ္ေရးအတြက္)၂ အစာငတ္ခံရွာ ဦး၀ိစာရပါ (ဒါတြင္မကပါ ဗမာတြင္ၾကစရာ လူတိုင္းသိမွာ လြတ္လပ္လို႔ဧကန္ ဆရာစံတုိက္ပြဲမွာ)၂ ေၾသာ္ ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္တာ ဗမာေတြ ေသေၾကပ်က္စီးရွာ ယူနီဘာစတီ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ အေရးေတာ္ပံုမွာသာ နစ္နာစရာ အျပစ္ရွာကာ တိုးတက္မယ့္ လူငယ္ေတြဟာ လူ႔ဘ၀က မရႈမလွ အေသခံရွာ

ျမန္မာျပည္ထင္ရွားဖို႔ရာ ဗမာမ်ားလက္တြင္း သက္ဆင္းက်ေရာက္လာ ဗမာမင္းမ်ားရဲ႕ က်င့္စဥ္ဓမၼာ ဆယ္ပါးညီိမွ်တာ ျမန္မာအစိုးရမ်ား ၀ါဒဧကန္ပါ

(မေထာက္ညွာတာ ေမာက္မာတာ)၂ အစိုးရရဲ႕ အာဏာ ရာထူးဂုဏ္တက္ကာ ဖမ္းကာသာ ဆီးကာသာ နည္းမမွန္စြာ အျပီး ရန္ရွာ ႏွိပ္စက္တဲ့သူေတြကသာ လက္တုန္႔ျပန္ကာ က်ဴပ္တုိ႔ရန္မမူပါ အဆင္ေျပစြာ သခင္ေတြမွာ ရန္ရန္ခ်င္း မတုန္႔ႏွင္းဘဲ စိတ္ခ်င္းညီမွ်ကာ ခင္မင္စြာ ၾကင္နာစြာ သတၱ၀ါရင္၀ယ္သားလုိ တရားလမ္းေၾကာင္းနဲ႔ ေဆာင္ရြက္မယ္ ယံုပါ အရာရာမွာ မညွာတာကာ မသူေတာ္လူမိုက္မ်ားနဲ႔ လူဆိုးေတြကို ျဖင့္သာ ျပည္ခြင္မွာ စီရင္ကာ တုိ႔အမ်ိဳးဂုဏ္ကို ဖ်က္ရန္ ရက္ရက္စက္စက္ ႏွိမ္နင္းမယ္ ယံုပါ

(ဗမာအစိုးရ၀ါဒဟာ မွန္ေသာတရားနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ကာ မ်ားလူတုိ႔ ၾကည္ျဖဴေစဖို႔ရာ)၂ ဗမာရယ္ ကရင္ရယ္ ကခ်င္နဲ႔ ခ်င္းပါ စံုစြာ တရုတ္နဲ႔ ကုလားဘာသာမ်ား လူမ်ိဳးကိုလည္း မျခားပဲၾကင္နာ ၾကိဳတင္ကာ မျငိဳျငင္ပါ ကိုယ္ထင္ရာ ကိုးကြယ္ႏိုင္တာ ဗုဒၶဘာသာ အယူမဟုတ္လုိ႔ ရန္မလုပ္ပါဘူး အထူးယံုပါ မ်ိဳးဘာသာ ကိုယ့္ရိုးရာရွိတာ ႏွစ္သက္ရာ ယူႏိုင္တာ ဗမာအစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့အေရး အားေပးသင့္ေပတာ….။

ဤသီခ်င္းစာသားကို ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ေပးေသာ Facebook မွ ေခတ္ေဟာင္းေတးမ်ား (စစ္ၾကိဳေခတ္မွ ၁၉၄၈အထိ) အဖြဲ႕အား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။