ရလဒ္။ ေရး/ဆို - သားငယ္ (ပဥၥဂံ)။ စီးရီး - ေရာ့ခ္ယူႏိုက္တက္ (၁)။
ရာသီေတာ္ဦး။ ဆို - မၾကည္ေအာင္။ ေရး - နန္းေတာ္ေရွ႕ဆရာတင္။
ရွတေန႔ရက္မ်ား။ ေရး - ေမာင္သစ္မင္း။ ဆို - မ်ဳိးႀကီး။ စီးရီး - အယ္လ္အမ္အင္န္။
ရွိေနမယ္။ ေရး - ေကေအတီ။ ဆို - ဟန္ထြန္း။ စီးရီး - ရွိေနမယ္။
႐ူးခ်င္ေယာင္ေဆာင္မေနနဲ႔။ ေရး - ညီညီသြင္။ ဆုိ - ေလးျဖဴ။ စီးရီး - ကမၻာသစ္ေတး။
႐ူးသြပ္ျခင္း။ ေရး - မီဒီယံ။ ဆို - R ဇာနည္။ စီးရီး - ငါ႔ကုိခ်စ္တဲ့သူ။
ေရႊလမ္းေငြလမ္း။ ေရး - နန္းေတာ္ေရွ႕ဆရာတင္။ ဆို - မၾကည္ေအာင္။
ရင္ခုန္ဘက္သို႔ တမ္းခ်င္း။ ေရး - ေကေအတီ။ ဆို - ဟန္ထြန္း။ စီးရီး - ရွိေနမယ္။
ရင္ခုန္မိသူ။ ေရး - ရွင္ဖုန္း။ ဆို - ရွင္ဖုန္း။ စီးရီး - ရင္ခုန္မိသူ။
ရင္ခုန္ရေသာ ေန႔သစ္မ်ား။ ေရး - စုိးသီဟ(ေရာင္စဥ္လႈိင္း)။ ဆို - ရွင္ဖုန္း။ စီးရီး - ရင္ခုန္မိသူ။
ရင္ဆိုင္ၾကစို႔။ ေရး/ဆို - စိုးလြင္လြင္။ စီးရီး - သူရဲေကာင္းတုိ႔ရဲ႕ ႏွလံုးသား။
ရင္မွာ။ ေရး - အိုင္းဇက္။ ဆို - L လြန္း၀ါ။ စီးရီး - အဆံုးမဲ့ ... ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္။
ရင္နာတယ္ ေအပရယ္။ ေရး - အငဲ။ ဆို - ဟန္ထြန္း။ စီးရီး - ရွိေနမယ္။
ရွင္းပစ္လိုက္။ ေရး/ဆို - ဟန္ထူးလြင္။ စီးရီး - အားလံုးအတြက္ PUNK!
ေရာင့္ရဲစို႔။ ေရး - ဇ၀ါ။ ဆို - အငဲ။ စီးရီး - ဇစ္ျမစ္။
ရည္ရြယ္သူသို႔။ ေရး - အယ္လ္ျဖဴ။ ဆို - ဘုိျဖဴ။ စီးရီး - ျပည့္စံုပါေစ။
ရပ္တန္႔မရဘူး။ ဆို - R ဇာနည္။ စီးရီး - ငါ႔ကိုခ်စ္တဲ့သူ။
ရွမ္းႀကိဳက္ႏြားေခ်ာ။ ဆို - မၾကည္ေအာင္။