သူရဲေကာင္းတုိ႔ရဲ႕ ႏွလံုးသား - စိုးလြင္လြင္

ရင္ဆိုင္ၾကစို႔ ေရး - စိုးလြင္လြင္
လာမယ္ဆိုႀကိဳေနမွာလား ေရး - စိုးလြင္လြင္
သိလ်က္နဲ႔ ေရး - ညီညီသြင္
သူရဲေကာင္းတို႔ရဲ႕ ႏွလံုးသား ေရး - ကုိလတ္
ႏွစ္ေယာက္အတူတို႔ ေရး - ေအာင္ခိုင္ေမာ္
မင္းရွိေနတယ္ ေရး - ေဇာ္တင္
အေမ ေရး - ရာျပည့္
စိတ္နဲ႔က်ဳပ္နဲ႔ ညစ္တယ္ဗ်ိဳ႕ ေရး - စိုးလြင္လြင္၊ ကိုလတ္
အလြမ္းဆု ေရး - ကိုလတ္
ခြန္းေခြၽခ်စ္ေတး ေရး - ကိုလတ္
ညီ ေရး - ရာျပည့္
သူဘယ္မွာလဲကြယ္ ေရး - ကိုကို
အခ်စ္စၾက၀ဠာ ေရး - ကိုလတ္
လက္လွမ္းဆယ္ယူ ပန္ေတာ္မူ ေရး - စိုင္းလတ္

မာတိကာ သို႔ .....