ေနာက္ကြယ္ရာ

တစ္နာရီထုိးၿပီ ကုိယ္အရင္လို မင္းနားမရွိႏိုင္ခဲ့ ေမွ်ာ္ၿပီး အိပ္လို႔မရ
ေစာင့္ေနတယ္လား ကိုယ္ကိုယ္တုိင္သိခဲ့ (ကိုယ္ကိုယ္တုိင္သိခဲ့)
ကိုယ္ မ႐ိုးသားခဲ့ မင္းအေပၚကို (ဟုိး ... မ႐ိုးသားခဲ့ မင္းအေပၚကို)
ဇာတ္လမ္းေလးေနာက္တစ္ေယာက္နဲ႔ ကိုယ္ျဖစ္ေနခဲ့
(ဇာတ္လမ္းေလးေနာက္တစ္ေယာက္နဲ႔ ကိုယ္ျဖစ္ေနခဲ့)

မွန္သလိုနဲ႔အမွား လုပ္ခဲ့တယ္ ကိုယ္တုိင္ အလိုလိုက္ခဲ့မိေတာ့လည္း
မေသခ်ာဘဲနဲ႔ မင္းေနာက္ကြယ္ရာမွာ အခ်စ္သစ္ေတြ႕ေနခဲ့

သူမသိေအာင္ ကိုယ္တုိင္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ကာ သူမျမင္တိုင္း
ကိုယ့္ရဲ႕ အခ်စ္ကုိ ေနာက္တစ္ေယာက္ဆီ သြယ္၀ိုက္ၿပီး
အမွန္တရားမ်ား ေပ်ာက္ကာ ရင္ထဲ သိမ္းထားဆဲပဲ

ကိုယ္တုိင္အျပစ္ကင္းခဲ့ ကုိယ္ယံုၾကည္ရတဲ့သူ႔အေပၚလည္း တန္ဖိုးမထားဘဲ
တျခားတစ္ေယာက္ကို ယံုခဲ့ သူအမွန္ သိသြားမလား (သူအမွန္သိသြားမလား)
တစ္ခ်ိန္မွာ ရိပ္မိခဲ့ရင္လည္း (တစ္ခ်ိန္မွာ ရိပ္မိခဲ့ရင္လည္း)
သူ ေျပာင္းလဲၿပီး မုန္းလိုက္မွာ ကိုယ္ ေၾကာက္ေနမိ
(သူ ေျပာင္းလဲၿပီး မုန္းလိုက္မွာ ကိုယ္ ေၾကာက္ေနမိ)

သူမသိေအာင္ ကိုယ္အျပစ္ မွားခဲ့တယ္ ၾကင္နာသူကို
သူမျမင္တုိင္း ကိုယ့္အခ်စ္မ်ားတို႔ကုိ
ေပးခဲ့တယ္ ေနာက္တစ္ေယာက္ကို ယံုၾကည္ၿပီး
အမွန္တရားမ်ား ေပ်ာက္ကာ

အမွန္ကို မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ဖို႔လည္း အမွန္ကို ဖြင့္ေျပာလို႔ မျဖစ္ေတာ့
ဒီလိုျဖစ္တာ ျပန္မေခၚဘဲနဲ႔ ေမ့လိုက္ရင္ ေကာင္းမယ္

မာတိကာ သို႔ .....