မဂၤလာပါ ခင္ဗ်ာ။

လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ား အားလံုးကို အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္။

မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ သီခ်င္းစာသားမ်ားကုိ

- ေတးသီခ်င္း နာမည္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊
- ေတးဆိုသူ နာမည္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊
- ေတးေရးသူ နာမည္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊
- ေတးစီးရီး၏ နာမည္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း

အလြယ္တကူ ရွာေဖြႏိုင္ရန္ ဘယ္ဘက္ဆိုဒ္ဘားတြင္ ျပဳလုပ္ေပးထားပါသည္။ ႐ိုက္ၿပီး သီခ်င္းစာသားမ်ား ေဝမွ်လိုပါက phyoekyaw@pikay.org သို႔ အီးေမးလ္ပို႔ေပးႏုိင္ပါတယ္။ သီခ်င္းတိုင္းတြင္ သီဆိုသူနာမည္၊ သီခ်င္းနာမည္၊ ေတးေရးနာမည္၊ ေတးစီးရီးနာမည္မ်ားႏွင့္ ေပးပို႔သူ အမည္ကိုပါ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပေပးပါရန္။