လြမ္းလား

ငါတို႔ႏွစ္ဦးခ်စ္တဲ့အေၾကာင့္ေတြ မင္းေမ့လိုက္ၿပီလား
ရင္ခုန္ဖူးတဲ့အခ်စ္ေန႔ေလးေတြ ေၾသာ္ မင္းေမ့လိုက္ၿပီလား
တစ္ကယ္စြန္႔ၿပီးသြားမလို႔လား ခ်စ္သူ တစ္ခါျပန္ၿပီးသတိရလိုက္ၾကည့္ပါ
လြမ္းလား လြမ္းလားအခ်စ္ေရ ဒါအခ်စ္စစ္ရဲ႕အမွန္တရားပဲ
အဆံုးမွာတို႔ရဲ႕အိပ္မက္ေလးေတြအစားထိုးဖို႔မလြယ္ဘူးေလ
ငါဘာပဲေတြးေတြးေနလည္းေလ အၿမဲမင္းရဲ႕အေၾကာင္းေတြပဲ
ငါဟာမင္းရဲ႕အခ်စ္ေတြနဲ႔ေလ အၿမဲအသက္ဆက္မဲ့သူပဲ
တစ္ကယ္စြန္႔ၿပီးသြားမလို႕ေလ ခ်စ္သူ တစ္ခါျပန္ၿပီးသတိရလိုက္ၾကည့္ပါ
လြမ္းလား လြမ္းလားအခ်စ္ေရ ဒါအခ်စ္စစ္ရဲ႕အမွန္တရားပဲ အဆံုးမွာ
တို႔ရဲ႕အိပ္မက္ေလးေတြ အစားထိုးဖို႔ မလြယ္ဘူးေလ
ေ၀ဒနာေတြနဲ႕ပဲရင္မွာၾကင္နာခဲ့ဟာေနတဲ့အခန္းကို ပစ္မသြားနဲ႕အခ်စ္ေလးေရ
ေမေရျပန္လာခဲ့ေတာ့ေလ အခ်ိန္ေလးမလင့္ေသးမီရင္ခြင္ဟာ
မင္းေလးအတြက္ကို ႀကိဳဆိုေနမွာပဲ
တစ္ကယ္စြန္႔ၿပီးသြားမလို႔လား ခ်စ္သူ တစ္ခါျပန္ၿပီးသတိရလိုက္ၾကည့္ပါ
လြမ္းလား လြမ္းလားအခ်စ္ေရ ဒါအခ်စ္စစ္ရဲ႕အမွန္တရားပဲ အဆံုးမွာတို႔ရဲ႕
အိပ္မက္ေလးေတြ အစားထိုးဖို႔မလြယ္ဘူးေလ
ဟုတ္လား လြမ္းလား လြမ္းလားအခ်စ္ေရ ဒါအခ်စ္စစ္ရဲ႕အမွန္တရားပဲ
အဆံုးမွာ တို႔ရဲ႕အိပ္မက္ေလးေတြ အစားထိုးဖို႔ မလြယ္ဘူးေလ

မာတိကာ သို႔ .....