ခြင့္ျပဳတယ္ ခြင့္လႊတ္တယ္ - လူစံု

ခြင့္ျပဳတယ္ ခြင့္လႊတ္တယ္ ဆို - R ဇာနည္၊ ေရး - R ခုိင္
ေ၀းရမွာ ေတြးေၾကာက္ေနသူ ေရး - R ခိုင္၊ ဆို - ႀကိဳးၾကာ
လြန္ဆန္ဖုိ႔ မေအာင္ျမင္ဘူး ေရး - အငဲ၊ ဆို - သအို
ေသာကဘံု ေရး - လင္းလင္း၊ ဆို - The JUNGLE
တိတ္တိတ္ကေလးပဲ ခ်စ္သြားမယ္ ေရး - ၀ိုင္၀ိုင္း + R ခိုင္၊ ဆို - L ဆုိင္းဇီ
အိမ္ျပန္ခ်ိန္ ဆို - ဟန္ထြန္း + ေမာင္ေမာင္ေဇာ္လတ္ + သအို၊ ေရး - ေရႊေဂ်ာ္ေဂ်ာ္
သူမသိလည္း ေရး - ဇ၀ါ၊ ဆို - စင္ဒီ
ဇာတ္ထုပ္ထဲက အတုိင္း ေရး/ဆို - ေမာင္ေမာင္ေဇာ္လတ္
မျပဳစားနဲ႔ ေရး - ေကေအတီ၊ ဆို - ေရဗကၠ၀င္း
အတိတ္ရင္ခြင္ ေရး - လင္းလင္း၊ ဆို - ဟန္ထြန္း
လြမ္းေနတုန္း အိပ္မက္ ေရး - ေရႊေဂ်ာ္ေဂ်ာ္၊ ဆို - ခ်စ္သုေ၀
ေ၀းခဲ့သူ ေရး/ဆို - ရဲေလး
ကိုယ္ ... မညာေတာ့ဘူး ေရး - R ခုိင္၊ ဆို - N ကုိင္ရာ

မာတိကာ သို႔ .....