ဂ်ဴလီယက္

လား ..... လာ ..... လာ .....
အရာရာရင္ဆိုင္ ေက်နပ္မယ့္ စိတ္ေတြ ငါ ရွိခဲ့ၿပီ
ရင္ကို ထာ၀စဥ္ ခ်ိဳျမတဲ့ အျပံဳးေတြ နင္ အျမဲေပးလည္း
ဘာအတြက္ေၾကာင့္မ်ား နင့္အနား မလာႏုိင္ရဲခဲ့
လမ္းတစ္၀က္မွာ ေတြေ၀းရင္း စိုးထိတ္ေနဆဲ

တစ္ခ်ိန္မွာ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ႏူးမယ့္ ေန႔ေတြ ငါ တမ္းတတယ္
ရင္ကုိ နာက်င္ေျခမြမယ့္ တံခါးေတြ နင္ဖြင့္လိုက္ေတာ့
ဘ၀သစ္စရင္း အခ်စ္မ်ား အတူ ဖန္ဆင္းဖုိ႔
မင္းေဘးမွာ ငါေနရင္း ရွင္းျပခ်င္တယ္

ဂ်ဴလီယက္ ..... ႏွစ္သိမ့္ခြင့္ ေပးလွည့္ပါကြယ္
ဂ်ဴလီယက္ ..... ငါ႔ရင္ကုိ ၀င္ၾကည့္လွည့္ပါ
ဂ်ဴလီယက္ ..... ေအးစက္စက္ ေဆာင္းညေတြမွာ
အုိ/တကယ္ အထီးက်န္ ငါ႔အမွားေတြ
ခြင့္လႊတ္ဖုိ႔ ေတာင္းပန္တယ္ / ခြင့္လႊတ္ေတာ့

ငယ္စဥ္ ျဖဴစင္သန္႔ရွင္းတဲ့ အခ်စ္ေတြ အေရာင္ဆိုးခဲ့
တစ္ခါတစ္ရံ ကိုယ္စီ ေျဖမရတဲ့ အမွားေတြ
ေရွာင္လြဲမရခဲ့ ေျဖရွင္းဖုိ႔ခက္ခဲ မဆိုင္တဲ့ အမွားမ်ားနဲ႔
အမွားအယြင္းေတြ တူညီေပမယ့္ အ႐ႈံးေပးပါတယ္

မာတိကာ သို႔ .....