၁၀ စကၠန္႔ (၁) - လူစံု

မင္းအတြက္ဆိုရင္ ေရး - R ခိုင္၊ ဆုိ - ေဇာ္ပိုင္
မလြမ္းရဲေသးဘူး ေမာင္ရယ္ ေရး - ဇ၀ါ၊ ဆို - L ဆုိင္းဇီ
ကုိယ့္အနားရွိေစခ်င္ ေရး - R ခိုင္၊ ဆို - R ဇာနည္
ပံုမေျပာနဲ႔ ေရး - အငဲ၊ ဆို - ႀကိဳးၾကာ
ထပ္မဆံုႏိုင္တဲ့ဘ၀ ေရး - စံပီး၊ ဆို - L လြန္း၀ါ
နား ေရး/ဆို - ေနာေနာ္
ျပန္လာခြင့္ေပးထားတယ္ ေရး - R ခိုင္၊ ဆို - ရွင္ဖုန္း
မေဟာင္းတဲ့ေန႔ ေရး - ေကေအတီ၊ ဆို - သအို
မခူးေၾကး ေရး - ေရႊေဂ်ာ္ေဂ်ာ္၊ ဆို - မို႔မို႔
အျဖဴေရာင္ေလးပါ ေရး - လင္းလင္း၊ ဆို - ခ်စ္သုေ၀
ဂြတ္ဘိုင္ ေရး - ေရႊေဂ်ာ္ေဂ်ာ္၊ ဆို - ေရဗကၠ၀င္း

မာတိကာ သို႔ .....