မေရရာဘူး

အေမွာင္ညထဲ ေႂကြကာပ်က္
မလင္းလက္ေတာ့တဲ့ ၾကယ္မ်ားအေၾကာင္း
ပင္လယ္အေရာက္ အကုန္ကြယ္ေပ်ာက္
စမ္းေခ်ာင္းနဲ႔ ေရပြက္ေလးအေၾကာင္း

ေလထုထဲ ျပယ္ကာပ်က္
ပန္းပြင့္မ်ားရဲ႕ ရနံ႔မ်ားအေၾကာင္း
အခ်ိန္ေတြထဲ အကုန္ၿပိဳလဲ
ထားခဲ့ရမယ့္ အတိတ္မ်ားအေၾကာင္း

တိုးတိုးေလးၾကားတယ္
အသံမ်ားဟာ ေၾကကြဲလို႔
တိတ္တိတ္ဆိတ္ဆိတ္နဲ႔
သိနားလည္ ငိုေႂကြးဖုိ႔

မေရရာဘူး မေသခ်ာဘူး မၿပီးဆံုးဘူး
မေသခ်ာဘူး မေရရာဘူး မျမဲေသးဘူး
မထင္ႏုိင္ဘူး မျမင္ႏိုင္ဘူး ဘာမွ မရွိဘူး
ရပ္တန္႔လို႔ မရဘူး

မာတိကာ သို႔ .....