ေရာ့ခ္ယူႏိုက္တက္ (၃) - လူစံု

အိပ္ေနတုန္း ေရး - ေပါက္ေပါက္၊ ဆို - Morning View, ေပါက္ေပါက္
နားလည္ႏိုင္မလား ေရး - ဂ်ဴဘယ္လ္၊ ဆို - ပိုင္မိုးသက္ေက်ာ္
ဟိုဘက္အိမ္က ေကာင္မေလး ေရး/ဆို - PLP
အသိရဲ႕အတိတ္ ေရး - ေက်ာ္ထက္၊ ဆို - Foppy
ညီမေလး ေရး - PLP ၊ ဆို - PLP, ထိုက္ေအာင္
ငါ့အျဖစ္ ေရး - ခ်မ္းခ်မ္း(Caution)၊ ဆို - Caution
ေဂါက္သြားၿပီ ေရး - Jate ၊ ဆို - Ice-cream
အေျပာင္းအလဲ ေရး - Jate ၊ ေရး - ရန္ေလး၊ Ice-cream
ယူက်ံဳးမရ ေရး - ေတဇမင္းေဂါင္၊ ဆို - Unrivalled
ေလလြင့္သူ ေရး/ဆို - ကိုထိုက္
ေပးပါ ေရး/ဆို - PLP
ျဖဴစင္သူ ေရး/ဆို - ဒင္းဒင္း

မာတိကာ သို႔ .....