ေရာ့ခ္ယူႏိုုက္တက္ (၂)

ကိုုးရီးယားေရာဂါ ေရး - ေအာင္ရဲ၊ ဆို - Caution
အခ်စ္နဲ႔အတၱ ေရး/ဆို - Japan
အပ်ိဳႀကီး ေရး - ၾသေနသိမ္၊ ဆို - PLP
နရီပ်က္သူ (အရက္သမား) ေရး - ေတာ၀က္၊ ဆို - ဂ်ာရစ္
မိုးပံုျပင္ ေရး - ေယာဆက္၊ ဆို - Foppy
ခံစား႐ံုကလြဲလို႔ ေရး - ေတဇမင္းေဂါင္၊ ဆို - ပန္းငံု
သင္ပုန္းႀကီး ေရး/ဆို - မႈံႀကီး
ငါလိုခ်င္တာ ေရး/ဆို - Japan
နင္ရမွာငါတစ္ေယာက္တည္း ေရး - PLP ဆို - ေနမင္း
ဆရာ၀န္ကိုေမးေတာ့ ေရး - Kyaw Htet ဆို - Foppy
ေက်းလက္ဂီတ ေရး/ဆို - Storey
ဘယ္ေတာ့မွ ေရး- ေတဇမင္းေဂါင္၊ ဆို - ပန္းငံု

မာတိကာ သို႔ .....