ကံေကာင္းမယ့္အခ်စ္

ခြဲရစ္ခဲ့ေပါ႔ေနာ္ လံုး၀ မျဖစ္လို႔ မင္းနဲ႔ေ၀းေတာ့ ေန႔နဲ႔ညေတြ ဘယ္လုိေနရမလဲ
အေမွာင္ေတြ ေက်ာ္လြန္ၿပီးခဲ့ရင္ ကံေကာင္းမယ့္ အခ်စ္ေတြနဲ႔
တစ္ေန႔ေန႔ မင္းရင္ထဲ ထာ၀ရပဲ အိပ္စက္ခ်င္တယ္

လြမ္းရစ္ခဲ့ေပါ႔ေနာ္ လံုး၀မျဖစ္လို႔ စြဲလန္းျခင္းေအာက္
မင္းအရိပ္မ်ားစြာ အႏိုင္ယူတတ္တုန္းပဲ
ေ၀ဒနာေတြအကုန္ ဆံုး႐ႈံးရင္ ကံေကာင္းမယ့္ အျပံဳးေတြနဲ႔
တစ္ေန႔ေန႔ မင္းရင္ထဲ ထာ၀ရပဲ ေမွးစက္ခ်င္တယ္။

မင္းနဲ႔ ခ်စ္ေနရတာ ကံအေကာင္းဆံုး/ ကံေကာင္းတယ္
ကုိယ့္ဘ၀ မင္းလက္ထဲကို ႏွင္းအပ္လို႔ ေနမယ္ေနမယ္
တုိ႔ႏွစ္ေယာက္တည္း မင္းနဲ႔ ခ်စ္ေနခြင့္သာ
အမက္ေမာဆံုး ဆုတစ္ဆုပဲ

မာတိကာ သို႔ .....