ထြက္ေျပးသူ

အခ်ိန္ေတြဟာ အကုန္လြယ္ ေန႔တုိင္းလို ငါဘာမွ မတတ္ႏိုင္ပါ
ေမွ်ာ္ေနသူတစ္ေယာက္ဆီ မင္းလည္းေရာက္မလာ
နာရီသံမွန္မွန္ ျပန္ၾကားေန ဘ၀ကို စိတ္မွန္းလြမ္းေနမိ
အရင္လိုေစာင့္ေမွ်ာ္ တုိ႔ႏွစ္ေယာက္ဘ၀ေဟာင္း

ႀကံဳလာတဲ့ အႏၱရာယ္ကို တုိ႔ အတူေစာင့္ၾကည့္တဲ့ အခုိက္မွာ
ေ၀းေသာအရပ္သို႔ ႏႈတ္မဆက္ဘဲ ထြက္ေျပးသူ
ငါတစ္ေယာက္တည္းမေနခ်င္ပါ ေျပာေတာင္ မင္းေလးမၾကားေတာ့ႏိုင္
ေ၀းေသာအရပ္သုိ႔ ႏႈတ္မဆက္ဘဲ ထြက္ေျပးသူ

ဘယ္အထိေအာင္ ထြက္ေျပးမယ္ အခ်စ္ေရ ေျပာျပခဲ့ပါဦး
ရင္ကုိ နာက်င္ေလာက္ေအာင္မလုပ္နဲ႔
တစ္ခ်ိန္မွာ ျပန္ေတြ႕ဦးမယ္ ဘ၀ဟာ လွည့္ပတ္လို႔ေနတယ္
ရင္မွာ နာက်င္သြားဦး မင္းကုိ ငါခြင့္လႊတ္မယ္

အေ၀းထြက္ေျပးသူ အိုး မင္းကိုခ်စ္တယ္ အို ျပန္ခဲ့အခ်စ္ရယ္

မင္းထြက္ေျပးတယ္ အေ၀းကို မင္းထြက္ေျပးတယ္
ခ်စ္သူအေ၀းထြက္ေျပးတယ္ ဘယ္ထြက္ေျပးသလဲ
ငါ႔အတြက္ျပန္ဆံုရန္ အေျဖရွိတယ္ တုိ႔တစ္ေန႔မွာ ျပန္ေတြ႕မယ္
ငါ႔ရဲ႕ အခ်စ္စိတ္ေတြ မင္းေလးဆီမွာ သြားပါသြား
လမ္းဆံုးရင္ မင္းေလးျပန္လာ မိုးေတြစဲေတာ့ ေတြ႕စို႔ လွပမႈထဲ
လမ္းဆံုးေတာ့ျပန္လာေတာ့ေလ ျပန္ခဲ့ခ်စ္သူ
ေရး ေရး ျပန္ခဲ့ခ်စ္သူ ခ်စ္သူ ခ်စ္သူ ေမ့မရ

မာတိကာ သို႔ .....