မိသားစု

ဒယ္ဒီနဲ႔မာမီ ရန္ေတြျဖစ္ျပန္ၿပီ ကၽြန္ေတာ္ ထြက္ေျပးဖုိ႔ ေနရာမရွိ
ဖန္ခြက္ပုလင္းကြဲတခ်ိဳ႕ ျပန္႔က်ဲဖဲခ်ပ္တို႔ ညစာ စားပြဲႀကီး ၿပိဳခဲ့ၿပီ

ဒီတစ္ခါ Report Card ထဲ အေမအေဖလက္မွတ္နဲ႔
ဆက္ဆက္ မနက္ကုိ ေတြ႕ခ်င္ၿပီ
ဆရာမ ေပးထားတဲ့ အိမ္စာမ်ားက်က္ခဲ့ မနက္ျဖန္ ရမရ ျပန္စစ္မည္

ဒီလုိညေတြဆို ေမွာင္မိုက္ထဲမွာငို အိပ္မက္ဆိုးေတြသာ မက္လို႔
ခုတင္ေပၚလူးလွိမ့္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ဟာ မ်က္ရည္စုိ
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ဆိတ္သုဥ္းလို႔ ဖယ္ရီကားလာၿပီး
လြယ္အိတ္ေဘးခ်ၿပီး ေျပးဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ ေနရာမရွိ
ငိုယို႐ႈိက္ကာဆို ကၽြန္ေတာ္ဟာ ေမ့ခဲ့လို႔
ဆရာမေရွ႕ လက္ပိုက္ထားၿပီး အႀကိမ္ႀကိမ္ ေျပာထားရက္
လာပါအတန္းေရွ႕ထြက္ စာေမးမရေတာ့ ဒဏ္ေပးသည္
စာသင္ေက်ာင္းခန္းထဲ နာက်င္အသည္းမ်ားကြဲ
သူငယ္ခ်င္းမ်ားက ေလွာင္ၾကၿပီ

မာတိကာ သို႔ .....