ေပ်ာက္ဆံုးျခင္း

ႏွလံုးသား ကုန္းျမင့္တစ္ခုေပၚ တည္ေဆာက္ခဲ့
ေပ်ာ္စရာ ဇာတ္သိမ္းခန္း မေရာက္ခင္ အခ်စ္အိမ္ငယ္ေလးလည္း
မင္းမရွိေတာ့ အကုန္ၿပိဳလဲခဲ့ ငတ္မြတ္ရင္းနဲ႔ တုိ႔ အတူႂကြယ္၀ခဲ့
လိမၼာရင္းလည္း တုိ႔အတူ မိုက္မဲခဲ့ /
လိမၼာရင္းလည္း တုိ႔ႏွစ္ေယာက္ အျမဲအတူ မိုက္မဲခဲ့ အတိတ္ေန႔မ်ား

ငါ႔ဘ၀ အရာရာ မင္းပဲလို႔ ကုိးကြယ္ ငါ႔ဘ၀ ပံုအပ္ျခင္းမ်ားလည္း မင္းပဲ
အသည္းကြဲ ပံုျပင္ေဟာင္းတစ္ပုဒ္ အခု ငါ႔ရဲ႕ လက္ထဲ

အခ်စ္ေရ႕ ကိုယ့္အနား မင္းမရွိတိုင္း
အသက္မဲ့သြား ခိုလႈံႏိုင္စရာ မင္းမရွိေတာ့
အခ်စ္ေရ႕ အခ်ိန္ေတြတုိင္းပဲ ေၾကကြဲ
ေဖးမေတာ့ ကူညီပါကြယ္ ေရွ႕ဆက္ဖုိ႔
အသက္ရွိလည္း ငါေသေနၿပီ အိပ္မက္တယ္

မာတိကာ သို႔ .....