ေရႊႏွင္းဆီ


ေရး - ေရႊဂုန္ေမာင္
ဆို - မေအးမိ

ပန္းတကာတြင္ ဘယ္ပန္းေမႊးသည္ (ႏွင္းဆီ) ၂ ေလယူရာေသြး ေမႊးပါသည္ ပြင့္ခ်ိန္တန္ေတာ့ ခ်ဴလွည့္ပါအတည္ .. ေရႊ .. ေရႊႏွင္းဆီ …

(မႈန္ေရႊရည္ ခိုင္မာလာႏွင္းဆီ မုိင္ဒါလင္ဆြီတီ .. ခင္ခင္ပ်ဳိမဒီ ႏွင္းဆီခက္ကို လက္လွမ္းကာယူမည္) ၂

(ေသြးကာခ်ီ ေသြးကာခ်ီ ဖူးပြင့္ငံုေဝစည္) ၂ ထံုေလညြတ္ေတာ့ ဆြတ္ဖုိ႔ရည္ မႈန္ေရႊဝတ္ႏွင့္ ေရႊႏွင္းဆီ ေရႊႏွင္းဆီ ေအးျမ ေအးၾကည္ၾကည္ …

[ (ဖူးပြင့္ငံုေဝ ေရႊေရႊႏွင္းဆီ … ကိုကိုခ်ဴလွည့္အတည္) ၂ .. မာလာပြင့္ေနၿပီ .. ဝတ္မႈန္ရည္ (ယိမ္းကာ ႏြဲ႕ေနသည္) ၂ .. ေရႊႏွင္းဆီ ..] ၂ …

[ မာလာဖူးတံခ်ီ (ေတာ္ဝင္သည္) ၂ .. ပန္းျမတ္ဘုရင္မို႔ ထံုရနံ႔ၾကည္ ] ၂ .. ဖူးစာဖက္ကို ေမွ်ာ္ရသည္ ပ်ဳိေမတစ္ကိုယ္ေရ အကုိေရ လာပါအတည္ ေစာင့္ရသည္ [ (ေပြခင္း) ၂ သူပလီ သူပလီ (ေရႊႏွင္း) ၂ ဆီ ] ၂ .. (ေနျခည္) ၃ ထိုးရွာၿပီ (ညႇဳိးၿပီ) ၂ ခပ္ျမန္ျမန္ ဆြတ္ပါအတည္ …

ဖူးပြင့္ငံုေဝ … … ေရႊႏွင္းဆီ

(ပ်ဳိေမ ခင္မဒီ ခိုင္ပြင့္ေဝစည္) ၂ ပန္းတကာ့ထိပ္ေခါင္ (ပြင့္ေနၿပီ) ၂ ဖူးစာဖက္က ဆြတ္ဖို႔ရည္ ခုခါမွာ ပ်ဳိမဒီ အေနေဝး အခူးခက္ၿပီ (ေရႊ ေငြ ေရႊႏွင္းဆီ) ၂ ေၾသာ္ နန္းတြင္းသံုးမို႔ ေမႊးပ်ံ႕ၾကည္ .. (ေတာ္ဝင္ပါေပ သည္) ၂ ေမပ်ဳိတစ္ပါး ညြတ္ခဲ့ၿပီ .. လာခူးလွည့္ၾကပါအတည္ ေဝေဝစည္ …

ဖူးပြင့္ငံုေဝ … … ေရႊႏွင္းဆီ ။